Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Jenni Pitko, 23

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 23
  • Ikä: 28
  • Koulutustaso: Arkkitehti
  • Lasten lukumäärä: 0

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen 28-vuotias arkkitehti ja kaupunginvaltuutettu. Toimin Oulun kaupunginhallituksen jäsenenä ja vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana. Harrastan ulkoilua ja arkipyöräilyä. Haluan muuttaa politiikkaa reilummaksi ja avoimemmaksi ja maailmaa tasa-arvoisemmaksi ja ympäristön kannalta kestävämmäksi. Tavoitteenani on edistää politiikkaa, joka antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet olla onnellisia. Vapaus omana itsenä elämiseen, tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet, laadukas ja terveellinen asuinympäristö, mielekäs työ ja vapaa-ajan riittävyys ovat perusasioita, joille onnellinen elämä rakennetaan.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Sosiaalituet, joita Suomessa voi saada, ovat niin pieniä, että ne riittävät juuri ja juuri asumiseen ja elämiseen. Sosiaalitukien saannin edellytyksenä oleva paperisota taas voi johtaa turhautumiseen. Sosiaalitukijärjestelmässä tulisi siirtyä yksinkertaisempaan perustulojärjestelmään, joka kannustaa työntekoon ja yrittämiseen.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Laman aikaan väliaikainen velkaantuminen hyväksyttävissä. Jos laman aikaan leikataan esimerkiksi palveluista ja investoinneista, vähentää se entisestään työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja. Leikkauksilla saatetaan myös ajaa yrittäjiä ahdinkoon, vaikka heitä tarvittaisiin uuden nousun saamiseksi.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Yhteinen valuutta euroalueella on vahvistanut sisämarkkinoita, vähentänyt valuutanvaihdosta koituvia kuluja ja edistänyt Suomen vientiä.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Sääntöjen ja lakien takana on yleensä ollut perusteltu tarkoitus. Niillä on pyritty terveelliseen ja turvalliseen elämään ja siinä onkin onnistuttu. Sen voi todistaa vierailemalla köyhemmissä maissa, joissa sääntely ei ole samalla tasolla. Keskustelu siitä, onko säännöksien ja lakien säätäminen mennyt jo liian pitkälle, on mielestäni aiheellista. Säännöksiä tulisi purkaa mikäli ne eivät tuota hyvinvointia ihmisille tai niitä ei ole säädetty ympäristön suojelemisen vuoksi.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Kreikan lainojen ehtoja voidaan tarkastaa ja lainoja uudelleenjärjestellä, mutta on Suomen edun mukaista, että velat maksetaan takaisin - eikä niitä siitä syystä kannata antaa anteeksi

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat rakennemuutosta sillä nykyisessä järjestelmässä kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat. Jonot ovat pitkät ja kustannukset karanneet käsistä. Sote-uudistus on erittäin tarpeellinen. Uskon, että palveluja parantaa sosiaali- ja terveyspalveluje integraatio eli yhdistäminen, perus- ja erikoissairaanhoidon hallinnollinen yhdistäminen ja suuremmat vastuu- ja tuottajatahot. Näihin lakiehdotuskin tähtää.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Tasaveromalli kasvattaisi tuloeroja, mikä ei yhteiskuntarauhan kannalta olisi lainkaan hyvä asia. Jo nyt monen pienituloisen työssäkäyvän palkka ei riitä kattamaan elinkustannuksia vaan he ovat riippuvaisia sosiaalituista, kuten asumistuesta. Tasaveromallilla tämä joukko kasvaisi reilusti.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Ajatuksena ylisuurten eläkkeiden rajaaminen on mielestäni oikein, sillä niiden maksumiehinä ovat nykyinen työssäkäyvä sukupolvi, joka ei todennäköisesti itse tule koskaan saamaan lähellekään nykyisen kaltaisia eläkkeitä. Kuitenkin Suomessa todella korkeita eläkkeitä on vähän ja mikäli eläkekatolla haluttaisiin rajoittaa edes jokseenkin merkittävän joukon eläkkeitä, tulisi eläkekatto asetettava huomattavan matalalle. Parempi tapa tasoittaa tuloeroja on progressiivinen verotus.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Palkkojen alentaminen ei lisää työpaikkoja, se ainoastaan epätasa-arvoistaa palkansaajia. Työpaikkoja luodaan uusista innovaatioista ja tuottavuutta parantamalla.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Panostuksia tulee tehdä uusille aloille, joissa on aito mahdollisuus uusille innovaatioille, kasvulle ja uusille työpaikoille.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomen tulee olla kansainvälisissä yhteisöissä rakentamassa rauhaa. Rauhaa ei rakenneta varustautumalla ja liittoutumalla sotilaallisesti. Natoon liittyminen ei vähennä Suomen maanpuolustusmenoja vaan saattaa päinvastoin lisätä niitä.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Venäjää ei voi pitää nykytilanteen valossa suornaisesti sotilaallisena uhkana Suomelle. Suomen tulee jatkossakin pyrkiä pitämään mahdollisimman puolueeton linja, joka tähtää rauhan tekemiseen ja ylläpitämiseen, eikä sotilaallisten puolustusliittoutumien rakentamiselle.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomen tulee pitää johdonmukainen ja tiukka linja omiin valtiollisiin oikeuksiinsa kuuluvissa asioissa. Suomen suhteet myös Venäjän kanssa pitäisi pohjautua molemmin puoliseen kunnioitukseen.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Jos joku maa rikkoo törkeästi kansainvälistä oikeutta, kuten Venäjä teki hyökkäämällä Ukrainaan ja miehittämällä Krimin, tulee kansainvälisen yhteisön reagoida. Suomen vienti tai talous ei ole riittävä syy olla asettumatta oikeudenmukaisuuden puolelle. Kansainvälisen oikeuden rikkomisella täytyy olla seurauksia

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Maamiinoijen vastaisen sopimuksen ratifioiminen osoittaa ihmisoikeuksien ja rauhanomaisen toiminnan kunnioittamista. Maamiina on kasvoton tappaja, joka ei erota sotatoimessa toimivaa sotilasta siviilistä. Miinojen raivaaminen on myös kallista ja vaarallista.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomen ja Ruotsin maanpuolustuksessa on paljon yhteneväisyyksiä samantyyppisten olosuhteiden ja maantieteellisestä sijainnista johtuen. Lisäksi molemmat maat ovat liittoutumattomia, joten yhteisistä harjoituksista voisi olla yhteistyötä parantavaa ja kustannuksia säästäviä etuja.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomella on vastuu heikommista huolehtimisessa myös globaalisti. Kehitysapu on tärkeää kehittyvien maiden yhteiskunnan kehitykselle ja niiden asukkaiden hyvinvoinnille sekä kaikista huonompiosaisten elämän perusedellytysten, kuten ruoan ja veden saannin varmistamiseksi. Kehitysyhteistyössä on paljon parannettavaa, muun muassa sen vaikutusten mittaaminen ja todentaminen.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Maanpuolustuksemme, joka perustuu vanhanaikaiseen järjestelmään, jossa jokaisella miehellä on velvollisuus kantaa kortensa kekoon armeijan tai sivilipalveluksen muodossa, on auttamattoman kallis. Pienempi vapaaehtoisuuteen perustuva armeijamalli olisi tehokkaampi ja halvempi tapa hoitaa maanpuolustus. kohteita, joihin tämän päivän maanpuolustuksellinen uhka kohdistuisi, kuten energiantuotantolaitokset tai arvokkaat teollisuuslaitokset, olisi mahdollista puolustaa myös pienemmillä joukoilla.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Maailma on globalisoitunut ja ihmisten on helpompi liikkua nykyisin maiden välillä, joten teoreettisesti terrorismi voisi uhata Suomea. Kuitenkin Suomessa ei ole havaittavissa islamististä kuohuntaa ja eri kulttuurit pystyneet elämään maassamme melko sopuisasti keskenään, joten en pidä, että uhka olisi kovin akuutti. Kulttuurienvälinen ymmärrys vastakkainasettelun sijaan ja kotouttamispolitiikka ovat avaintekijöitä kuohunnan välttämiseksi.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Maksuilla on selkeät perusteet ja yhdessä sovitut periaatteet. Suomi saa myös paljon rahaa EU:lta varsinkin syrjäisten alueiden kehittämiseen.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Tärkeintä minulle on, että tulevat lapseni ovat onnellisia. Kumppanin sukupuolella ei ole minulle mitään väliä.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
En kannata minkään huumeiden laillistamista, mutta olisin valmis poistamaan rangaistuksen kannabiksen pienen määrän hallussapidosta ja käytöstä. Valvonnasta säästyvät rahat käyttäisin valistukseen ja ennaltaehkäisemiseen. Kannabiksen kokeileminen on melko yleistä nuorten keskuudessa ja kiinni jäämisen myötä rikosrekisteriin tuleva merkintä voi pilata nuoren työnsaantimahdollisuudet ja elämän. Merkintä rikosrekisteriin on mielestäni kohtuuttoman suuri rangaistus rikokseen nähden.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Kenenkään ei ole pakko antaa rahaa kenellekään, mutta Suomen valtiona tulisi huolehtia myös kerjäläisistä yhdenvertaisina EU-kansalaisina.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomalainen päiväkoti on erittäin hyvä paikka lapselle. Sen kertoo jo se, että lähes kaikki lapset menevät mielellään päiväkotiin oppimaan uutta ja leikkimään kavereiden kanssa. Päiväkoti mahdollistaa vanhempien täysipainoisen työssäkäynnin ja mitään perhettä ei tulisi arvostella sen perusteella, minkä ikäisenä he laittavat lapsensa päiväkotiin.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Jätteiden lajittelu on ilmainen ja erittäin helppo tapa tehdä jotain merkittävää ympäristön eteen.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Arvostan luottamusta ja rehellisyyttä niin päätöksenteossa kuin ihmissuhteissa.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Jos ihminen on yksinäinen, vailla toimeliaisuutta ja elämäntarkoitusta, raha tuskin tekee hänet onnelliseksi. Mutta silloin kun raha on tiukalla ja se estää onnellisuutta lisäävien asioiden tekemistä, kuten harrastamista, niin silloin raha kyllä tuo onnellisuutta. Valtion on varmistettava riittävä toimeentulo kaikille kansalaisille ja köyhyys on poistettava Suomesta.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Olen kasvissyöjä, jonka vuoksi en syö useinkaan einesruokaa. Pidän myös siitä, että tiedän mitä laitan suustani alas, joten paras vaihtoehto on syödä itsetehtyä ruokaa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
En oikeastaan tiedä, kummat ovat fiksumpia: koirat vai kissat. Riippuu varmasti keneltä kysytään. Olen itse ehkä enemmän koiraihminen. Koirissa pidän laumaluonteesta ja uskollisuudesta.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Jenni Pitko:
Suomi on hyvä maa asua. Suomessa ei ole rakenteellista asunnottomuutta tai absoluuttista köyhyyttä. Vielä paremman paikan Suomesta saisi takaamalla kaikille kansalaisille riittävä perustoimeentulo, laadukas asuminen, hyvät liikkumismahdollisuudet ja tasavertaiset terveys- ja koulutuspalvelut.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio