Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Aila Paaso, 22

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 22
  • Ikä: 61
  • Koulutustaso: kasvatustieteen tohtori
  • Lasten lukumäärä: 2

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen iiläinen maaseutuvihreä (sit.) kunnanvaltuutettu. Koulutukseltani olen kasvatustieteen tohtori, opinto-ohjaaja, ammatinopettaja, restonomi, suurtalouden työnjohtaja ja keittäjä. Olen toiminut opetus-, ohjaus-, ja johtotehtävissä 35 vuoden ajan. Työskentelen koulutuspäällikkönä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Sydäntä lähellä olevia teemoja ovat koulutus, osaaminen, tulevaisuuden ennakointi sekä osallisuuden edistäminen. Maaseutuvihreänä kannatan lähiruoan tarjonnan vahvistamista sekä tuottajien ja kuluttajien yhteistyötä. Kierto- ja biotalouden, hajautetun energiatuotannon ja puurakentamisen myötä saadaan uutta työtä ja elinvoimaa. Perustulo antaa nuorille sekä aloittaville yrittäjille ja itsensä työllistäjille turvaa ja mahdollisuuksia. Sosiaalisen kestävyyden tavoitteet saavutetaan edistämällä kaikkien ikäryhmien hyvinvointia sekä turvaamalla tarvittavat palvelut. Kannatan avointa poliittista kulttuuria, toiminnan läpinäkyvyyttä ja kansalaisvaikuttamisen lisäämistä.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomalainen hyvinvointivaltio on turvannut kaikille tasapuolisen koulutuksen ja palvelut. Perustuloon siirtyminen yksinkertaistaisi järjestelmää ja mahdollistaisi paremmin työnteon varsinkin nuorten, osa-aikaisten ja itsensä työllistävien kohdalla.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Pitää saada uusia työpaikkoja ja vienti vetämään. Uudet vihreän teknologian ja biotalouden mahdollisuudet hyödynnettävä paremmin. Lähiruuan tuotantoa ja tarjontaa tulisi lisätä ja bioenergian käyttöä tehostaa.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomi nettomaksaja, toisaalta etuja ovat vapaa liikkuvuus, yhteinen valuutta helpottaa matkailua ja työskentelyä eri maissa. Yhteinen politiikka, yhteiset ohjelmat ja toimenpidelinjaukset tukevat toimintaa.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Sääntöjä ja lakeja tarvitaan mutta liikaa toimintaa rajoittavia ja holhoavia lakeja voitaisiin kumota. Esimerkiksi aukioloaikoja ja lupakäytäntöjä koskevia määräyksiä tulisi tarkastella maalaisjärjellä.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Tukiohjelmaa tai laina-aikoja voitaisiin pidentää ja siirtyä elvyttävään politiikkaan, taloutta tervehdyttäviä uudistuksia pitää viedä eteenpäin ja verojen keruuta parantaa, veronkierto saada loppumaan ja pyrkiä kitkemään korruptiota.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Tavoitteena on parantaa palveluja ja hillitä kustannuksia.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Progressiivisella tuloverotuksella tasataan tuloeroja ja huolehditaan kaikkien kansalaisten hyvinvoinnista.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomessa ylisuuria eläkkeitä saavien joukko on marginaalinen, eikä sillä ole kansantalouden kannalta merkitystä.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Jos palkkoja alennettaisiin, tulisi alentaa myös elinkustannuksia. Palkalla pitää tulla toimeen. Perustulon avulla voidaan turvata osa-aikatyöntekijöiden toimeentulo.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Vain erittäin poikkeuksellisessa tapauksessa.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomen turvallisuus taataan parhaiten nojaamalla kansainväliseen yhteistyöhön ja pitämällä Suomen oma puolustus kunnossa. Pekka Haaviston sanoin, Nato antaisi Suomellekin rautaa, mutta jäsenyyteen kuuluvat myös Naton tekemät analyysit. Kun ajattelee Afganistania, Irakia ja vaikka Libyaakin, tulee miettineeksi, ovatko analyysit olleet kohdallaan

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Toistaiseksi ei ole sotilaallista uhkaa näkyvissä.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomi on puuttunut ilmatilaloukkauksiin ja pyytänyt selvityksiä asiaan.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomi on osa EU:ta eikä voi jäädä pois EU. yhteisistä tavoitteista.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Maamiinoja ei voi hyväksyä.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Pohjoismainen yhteistyö on erittäin tärkeää.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomi ja Euroopan maat täyttävät sitoumuksensa käyttää 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Oma puolustus tulee kuitenkin pitää kunnossa nykyisissä ja tulevissa olosuhteissa.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Ei ole tullut esille Suomeen kohdistuvaa uhkaa.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Suomi on nettomaksaja mutta saa myös hyötyjä.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Kaikilla on oikeus kumppaniin.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Lääkekäyttöön sallittava.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Jokainen saa antaa rahaa jos haluaa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Päiväkodissa on turvallista, hyvät koulutetut hoitajat.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Kierrätyksellä saadaan kaikki edelleen hyötykäyttöön.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
En osaa sanoa kun en petä.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Ilman rahaa ei tule toimeen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Kotiruoka on hyvää.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
En osaa sanoa vaikka perheessämme on ollut sekä kissoja että koiria.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Aila Paaso:
Vakaa yhteiskunta.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio