Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Lea Krank, 18

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 18
  • Ikä: 65
  • Koulutustaso: ylempi korkeakoulututkinto KTM
  • Lasten lukumäärä:

Ehdokas Facebookissa »

Oma esittely:

Olen työskennellyt pitkään toimitusjohtajana pk-yrityksissä ja ulkomailla suomalaisyritysten johtotehtävissä. Luottamustehtävissä olen ollut m.m. Helsingin kaupungin tilintarkastajana/ tarkastuslautakunnan jäsenenä sekä kaupungin yhtiöiden hallitusten jäsenenä, samoin YTV:n, KEVA:n ja KELA:n tarkastuslautakunnissa. Minulla on siis hyvä kokonaiskuva julkisen ja yksityisen sektorin toiminnasta ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Haluan kehittää ennakkoluulottomia ratkaisuja valtiontalouden hoitoon, ilman hätiköityjä supistuksia, yhtiöittämisiä ja yksityistämisiä, sekä vahvistaa alueiden näkökulmaa päätöksenteossa. Tärkeätä on korjata eläkeläisten verotus ja indeksikorotukset samanlaisiksi kuin palkansaajilla. Haluan myös parantaa suomalaisyritysten ja viljelijöiden toimintamahdollisuuksia, m.m. järkevöittämällä EU-säädösten soveltamistapoja Suomessa. Vihreissä olen ollut alusta asti ja toiminut m.m. Vihreiden Naisten puheenjohtajana.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Tämä on nykyisin yleistä propagandaa, joka perustuu virheelliseen analyysiin. Ei monikaan ole tahallaan työtön, sairas tai muuten avun tarpeessa.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Niin erilaisissa kehitysvaiheissa olevat kansantaloudet kuin euromaat ovat, eivät voi järkevästi ajatellen olla yhteisvaluutassa. Suomi on euron myötä menettänyt monia mahdollisuuksia taloutensa säätelyyn.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Suomesta puuttuu pk-yrityksille sopiva yrityslainsäädäntö. Samat vaatimukset suurille pörssikonserneille ja pienille perheyrityksille estävät pienyritysten lisääntymistä ja hidastavat työpaikkojen syntymistä.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Ehdoista voidaan neuvotella, mutta velkoja ei pidä antaa anteeksi.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Millainen sote-uudistus, eihän siitä ole vielä selvää tietoa eikä päätöksiä?

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Tasaveromalli ei sovi Suomelle, koska olemme valinneet yhteikunnallisten palvelujen tuottamisen verovaroilla. Tasaveromallia soveltavissa maissa kansalaiset joutuvat veroista säästyneillä rahoilla kustantamaan itselleen sellaisia palveluja, jotka meillä kustannetaan kaikille kerätyillä verorahoilla.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Niin sanottuja ylisuuria eläkkeitä on itse asiassa niin harvoilla, ettei niitä erikseen koskevaa lainsäädäntöä ole tarpeen kehittää.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Työttömyys johtuu monista tekijöistä, alasta riippuen palkkataso vaikuttaa paljon tai vähän. Suuresti vaikuttaa yritysten kvartaaliajattelu ja kokonaisajattelun puute. Palkankorotusten tulee kuitenkin lähivuosina olla varsin maltillisia.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Joissain tapauksissa kyllä, esimerkiksi Talvivaaran kohdalla, jotta lisävahingoilta vältyttäisiin. Samoin silloin, jos maallemme strategisesti tärkeä tuotanto on vaarassa.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Se ei olisi Suomen etujen mukaista, haittaa olisi enemmän kuin hyötyä. Pienellä jäsenmaalla on riski joutua mukaan suurvaltojenväliseen uhitteluun tai konfliktiin vaikkei sen omien arvojen mukaista olisikaan sellaiseen osallistua. NATO:n ja muun ryhmittymän rajamaalla on myös riski joutua sotatantereeksi. NATO:n kannattajien propaganda on ankaraa, mutta sisältää puutteellisen analyysin jäsenyyden vaikutuksista.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Ei vielä, eikä lähitulevaisuudessa, Suomi ei ole erityisen mielenkiinnon kohteena. Venäjän politiikassa on valllalla länsimaiseen verrattuna täysin erlilainen maailmankuva ja toimintatapa. Krimin valtausta oli suunniteltu monta vuotta ja se toteutettiin tyypilliseen venäläiseen "muoto ennen substanssia" -tyyliin. Operaatiota perusteltiin huolellisesti laadituilla lausunnoilla, jotka kuitenkin sivuuttivat länsimaisesta näkökulmasta katsottuna olennaisen.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Suomen kannattaa osoittaa mahdollisimman selvästi, että se pitää kiinni omista oikeuksistaan. Venäläisenkin kulttuurin mukaan omien oikeuksien puolustamista arvostetaan.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Pakko niissä on olla mukana, koska olemme EU:n jäsenenä sellaiseen sitoutuneet. Pakotteista on meille enemmän haittaa kuin EU:n läntisille ja eteläisille jäsenmaille. Pakotteet päätettiin asettaa, koska ei ollut muitakaan käyttökelpoisia keinoja reagoida Venäjän johdon kansainvälisistä käyttäytymissäännöistä piittaamattomaan käytökseen.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Maaminat olivat Suomelle tärkeä osa puolustusta pitkien maarajojen johdosta. Nyt on kuitenkin tehty jo uudet suunnitelmat ilman maamiinoja.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Niin voitaisiin tehdä, koska Suomella ja Ruotsilla on samankaltaiset käsitykset ihmisarvosta, samanlainen, motivointiin enemmän kuin alistamiseen ja nöyryyttämiseen perustuva komentokulttuuri ja puolustusvoimilla puolustuksellinen luonne.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Ei vähennettävä tuntuvasti, mutta parannettava avun vaikuttavuutta. Monista kehitysprojekteista vastaanottajamaat eivät ole hyötyneet toivotulla tavalla. Toivottavaahan on että vastaanottajamaata tuettaisiin kehittämään omaa maanvoljelyään ja muuta tuotantoaan. Se onnistuu parhaiten entistä tarkemmin suunnatuilla kehitysprojekteilla ja vastaanottajamaan itsensä motivoimisella projektin onnistumisen varmistamiseen. Muuten ei paljostakaan rahasta ole apua.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Suomella on puolustusvoimat, on huolehdittava siiä, että niillä on myös tarvittavaan toimintaan riittävät resurssit.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Terrori ei tunne rajoja, sitä käytetään mielivaltaisesti erilaisia tapahtumia ja kannanottoja tekosyynä käyttäen. Terrorin uhkaan on Suomessa syytä suhtautua aikaisempaa ankarammin.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Miljardilla ei Suomen kansantaloudessa ole kovin suurta vaikutusta, mutta suhteutettuna EU-jäsenyyden etuihin ja haittoihin, voi summaa pitää suurena.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Selittämättä selvää.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Kannabiksen käytöstä on haittoja, joiden hoito rasittaa terveydenhoitoa. Kannabiksen kauppa on maailmanlaajuisesti osa rikollista toimintaa, joten sitä ei pidä suosia.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Suomessa on tehty paljon työtä, että kansalaisten ei enää tarvitse kerjätä kaduilla. Ei ole perusteltua, että jotkut maat siirtävät tämän ongelman ratkaisun toisille maille, vieläpä EU:n jäsenmaat. Esimerkiksi Romanialla on varmasti, tarvittaessa EU:n avulla, resursseja ratkaista omien kansalaistensa toimeentulokysymykset itse.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Perhe voi päättää laittako vai ei, se riippuu perheestä ja lapsesta.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Tietty rahamäärä tarvitaan elämiseen, ellei sitä ole, seurauksena on monenlaista onnettomuutta.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Laitamme kotona itse hyvää ruokaa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
On fiksuja ja vähemmän fiksuja kissoja, samoin koiria. Ja ihmisiä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Lea Krank:
Olen asunut ja työskennellyt eri maissa, Suomi on ehdottomasti paras maa elää.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio