Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Kati Kaarlejärvi, 14

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 14
  • Ikä: 37
  • Koulutustaso: Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (ylempi AMK), sosiaalialan opettaja
  • Lasten lukumäärä: 1

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen Kati Kaarlejärvi, 37-vuotias sosionomi (YAMK) ja sosiaali- ja rikosseuraamusalan opettaja Oulun Höyhtyältä. Työurani olen tehnyt rikosseuraamusalalla erilaisissa tehtävissä: apulaisjohtajana, sosiaalityöntekijänä, ohjaajana, erikoissuunnittelijana sekä opettajana. Olen työskennellyt rikos- ja päihdetaustaisten kanssa opiskeluajoiltani lähtien, yli 15 vuoden ajan. Työskentelen Vuolle Setlementillä projektipäällikkönä Via Vis - Väkivaltatyön hankkeessa. Luottamustehtävänä hoidan KRIS-Oulu ry:n hallituksen puheenjohtajan tehtävää. Olen pohjoisen tyttöjä, synnyin Etelä-Lapissa Ranualla. Perheeseeni kuuluu 6-vuotias poika ja 10-vuotias Paavo-koira. Vapaa-aikani kuluu pitkälti perheen, urheilun ja yliopisto-opintojen parissa. Kansanedustajana minulle tärkeitä teemoja ovat syrjäytymisen ehkäisy, lapsiperheiden asema, yhteiskunnallinen turvallisuus ja se, kuinka saamme kaikki osalliseksi Suomen hyvinvoinnin rakentamiseen.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
En halua kutsua meitä suomalaisia laiskoiksi ja kiittämättömiksi, kyse ei ole siitä. Olen kuitenkin sitä mieltä, että vastikkeettomien tukien määrää tulee vähentää. Suomessa on paljon tekemätöntä työtä, johon me kaikki voisimme osallistua, vaikka ei olisi mahdollisuutta palkkatyöhön. Perustulomalli olisi kiinnostava kokeilu, jolla helpotettaisiin mm. pätkätöiden vastaanottamista. Välityömarkkinoiden kehittäminen on myös hyvä tapa osallistaa työikäistä väestöä, joka on palkkatyön ulkopuolella.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Meidän kannattaisi kriittisesti arvioida säännöstöämme sekä lainsäädäntöä, jotta voimme purkaa esimerkiksi kannustinloukot. Vapaaehtoistyö, yhteisöllisyys, yritteliäisyys, työnteko, opiskelu ja yhteiskunnallinen aktiivisuus tulisi aina olla kannattavaa ja mahdollista.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Toivon niin. Uskon, että me olemme sote-uudistuksen jälkeen tasavertaisemmassa asemassa, koska kustannukset jakaantuvat laajemmalle alueelle. Pelkään kuitenkin, että palvelut karkaavat kansalaisesta kauemmaksi ja kuntalaisesta etääntyvä päätöksenteko tekee toiminnasta kasvotonta.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Eläkekatto ei välttämättä edistä heikommassa olevien asemaa, koska esimerkiksi johtajien erillissopimuksilla olevat bonusjärjestelyt eivät tulisi eläkekattojärjestelmän alle. Eläkekatto saattaisi johtaa siihen, että ne kenellä on varaa, tekevät omia eläkesäästöjärjestelmiä. Verotus on varmaankin yksi tehokkaimmista tulonsiirron välineistä.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Uskon, että mm. palkoista aiheutuvien sivukustannuksien vähentäminen lisäisi työllisyyttä. Erityisesti haluaisin helpottaa mikro- ja pk-yrittäjien asemaa, ja tehdä heille riskittömämmäksi työntekijöiden palkkaamisen.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
En usko, että meillä on taloudellisesti siihen mahdollisuutta. Raha tulisi ottaa veronmaksajilta ja yhteiskuntamme on jo tarpeeksi tiukoilla muutoinkin.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Asiasta tulisi järjestää avointa keskustelua ja tarvittaessa äänestys. Mikäli Natoon ei liitytä, tulee huolehtia siitä, että pystymme puolustamaan itseämme tilanteen niin vaatiessa.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Olen ollut enemmän huolissani Suomen turvallisuudesta nyt Putinin kaudella.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Minusta Suomi on suhtautunut ilmatilaloukkauksiin provosoimatta ja provosoitumatta. Se on hyvä.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Vaikka meillä vaurailla mailla on nyt taloudellisesti tiukkaa, olemme silti paremmassa asemassa kuin moni muu maa. Kehitysavun kautta luomme turvallisempaa, yhdenvertaisempaa ja sosiaalisesti oikeudenmukaista maailmaa. Säästämällä kehitysavusta luomme myös itselle mm. turvallisuusuhkia, koska köyhyys on hyvä kasvupohja laittomalle maahanmuutolle, terrorismille ja muille epätoivottaville ilmiöille.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Puolustuksesta tulee huolehtia joko itsenäisesti tai yhteistyössä muiden maiden kanssa. Tässä taloustilanteessa lähtisin hakemaan ratkaisua puolustuksen tehostamiseen kuitenkin johtamisen ja organisoinnin kautta. Myös vapaaehtoinen maanpuolustus ja sen mahdollisuudet tulee hyödyntää.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
En usko, että olemme ainakaan lähiaikoina terrori-iskujen ensisijaisena kohteena, mutta myös Suomesta lähdetään sotimaan, palataan sodista sekä muutoin tuetaan terrorismia. Meidän tulee työskennellä eriarvoistumisen, syrjäytymisen ja tuloerojen kasvamisen ehkäisemiseksi. Niillä keinoilla me pidämme yhteiskuntamme yhtenäisenä, ja siten yksittäisillä henkilöillä ja ryhmittymillä ei olisi tarvetta liittyä terroristisiin järjestöihin.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Myös EU:n tulee yhteisesti löytää säästöjä ja luoda tiukempaa rahoituskehystä. Rahoituskehystä tulisi arvioida vaikka kesken rahoituskauden, mikäli se vain on mahdollista.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
En kannata sitä, että alkaisimme myydä kannabistuotteita lähikaupoissa. En usko, että alkoholinkäyttö tai yleensä päihteidenkäyttö vähenisi, jos kannabis vapautettaisiin. Se johtaisi pääosin siihen, että ennestäänkin paljon päihteitä käyttävät saisivat yhden aineen lisää valikoimaansa. Kannabiksen käytöstä voisi olla kuitenkin rangaistuksena parkkisakontyyppinen hallinnollinen seuraamus, joka ei rikosrekisterissä näkyisi. Näin nuoruuden kokeilut eivät pilaa mm. uramahdollisuuksia kohtuuttomasti.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
En kannata sitä, että kadulla kerjäävälle annetaan rahaa, koska se ylläpitää ongelmaa. Yksittäisen kerjäävän henkilön taustalla voi olla hyväksikäyttöä ja vastaavaa. Jos haluaa auttaa hädässäolevaa siinä hetkessä, hänet voi viedä vaikkapa syömään. Kerjäläisille tulee järjestää tilapäismajoitusta, ruokaa ja alaikäisille tarvittaessa suojaa, hoivaa, terveydenhoitoa, sekä heidän kotinpaluumahdollisuutensa tulee selvittää.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Jokaisen perheen ja lapsen tilanne on yksilöllinen ja sen vuoksi ulkopuolinen ei voi määritellä tällaista ikärajaa. Oma lapseni on mennyt päiväkotiin alle 3-vuotiaana, koska minun piti mennä töihin.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Pyrin lajittelemaan kaikki jätteeni.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Jos pettää, pitäisi olla selkärankaa vähintäänkin suhteen lopettamiseen. Tai tunnustamiseen. Mutta jokainen tekee ratkaisunsa oman yksilöllisen harkinnan kautta.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Kati Kaarlejärvi:
Minulla on kokemusta vain koiran emännyydestä, joten en osaa oman kokemuksen perusteella fiksuuden eroja arvioida. Omaa koiraani pidän luonnollisesti kaikkein fiksuimpana :) Tutkimukset kuulemma osoittavat, että kissat olisivat fiksumpia.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio