Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Ari Korhonen, 120

  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Ehdokasnumero: 120
  • Ikä: 49
  • Koulutustaso: Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, diplomi-insinööri, eMBA
  • Lasten lukumäärä: 4

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen asianajajayrittäjä Sotkamosta. Olen toiminut yli 20 vuotta yhtäjaksoisesti lakimiesyrittäjänä, joten ymmärrän hyvin yrittäjyyttä. Varusmiespalveluksen suoritin heti lukion jälkeen ja saavutin RUK:n kurssi 182 priimuksen arvon. Tällä hetkellä olen sotilasarvoltani reservin kapteeni. Politiikkaan lähdin vuonna 2011 ja saimme perustaa Sotkamoon oman paikallisyhdistyksen, jonka puheenjohtajana toimin edelleen. Kuntavaalivuoden 2012 toimin Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjohtajana ja teimme parhaan tuloksen koko Suomen piireistä 16,4 %. Sotkamossa nousu oli vieläkin suurempaa 1,9 %:sta 22,9 %:iin ja valtuutettujen määrä nousi 0:sta 8:aan. Itse pääsin kunnanhallituksen puheenjohtajaksi 8,2 %:n henkilökohtaisella äänimäärällä (406) ollen samalla koko Kainuun äänikuningas. Harrastan mm. työmatkapyöräilyä, hiihtoa, vaeltamista, metsästystä, moottoripyöräilyä, golfia sekä yhdistystoimintaa. Tarjoan aristelematonta, yrittäjämäistä sekä laajaa ja energistä osaamista käyttöönne.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Ei kaikista, mutta se on mahdollistanut väitteen. Pienyrittäjän kannatan vastikkeellista kansalaispalkkaa.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Viimeiset kaksi hallitusta ovat epäonnistuneet valtiontaloudenhoidossa surkeasti.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Nämäkään seikat eivät ole yhteismitallisia. Eurosta saatavat hyödyt ovat kovin laskennallisia, kaupankäynnin kehittyminen, matkavaluutan helppous jne. Haitat sitä vastoin ovat konkreettisempia kuten talouden jäykkyys, yhteisvastuullisuudet muiden Euromaiden kanssa jne. Irrottamalla huonoimmat Euromaat valuutasta voidaan hyödyt nostaa suuremmiksi.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Suomessa yritystoimintaa haitataan liialla byrokratialla.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Jokaisen on maksettava velkansa - myös EU:ssa.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Se voi hillitä kustannuksia pitkällä aikavälillä. Palveluiden laatu säilynee ja jopa paranee, mutta saatavuus huononee, koska yksiköt harvenevat.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Ei tulisi toimimaan millään. Progressio on edelleen tarpeen suurten palkkaerojen takia.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Eläkkeet on ansaittu kulloistenkin säännösten mukaisesti, joten eläkekatto ei olisi oikein. Sitä vastoin verotuksellisesti ylisuuria eläkkeitä tulee leikata reilusti.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Työttömyys johtuu kilpailukyvyn puutteesta, johon vaikuttaa mm. työnantajan sivukulut. Palkkojen joustolla voidaan parantaa kilpailukykyä.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Työpaikkojen pelastaminen on tärkeä asia, koska työttömänä työntekijät ovat lisärasite. Työpaikkojen pelastaminen ei saa kuitenkaan merkittävästi vääristää kilpailua.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Minulla ei ole riittävästi tietoa asiasta, joten en voi olla liittymisen kannalla vielä tässä vaiheessa. Jos joku saa minut vakuuttuneeksi Nato-jäsenyyden hyödyistä, olen valmis muuttamaan kantaani ja olemassa olevaa tilaa.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Tietyllä tasolla kyllä. Todisteena mm. Alakurtin joukkojen lisääminen.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Nykyisellään loukkauksiin on puututtu. Olisi täysin kohtuuton esim. ampua koneita tällaisessa tilanteessa.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Jos olemme osa EU:ta, meidän on oltava osa sitä. Onneksi Suomella on omat suhteensa Venäjään olemassa ja niitä pitää ylläpitää niin kauan, kuin se on mahdollista.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Harvaanasutulla ja laajalla Suomella ei ole saatavissa maamiinoja korvaavaa kalustoa yhtä kustannustehokkaasti.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Yhteistyö naapureiden kanssa ei ole koskaan haitaksi.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Noita varoja on suunnattava kotimaahan ja kehitysyhteistyöhön on palattava sitten, kun meillä on siihen varaa. Sitä paitsi kehitysavusta olemme kuulleet paljon konkreettisia epäonnistumisia mm.. Matti Kääriäisen kertomana, joten sitä tulee tarkastella kriittisesti joka tapauksessa.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Määrärahoja tulee joka tapauksessa lisätä, jotta uskottava puolustus säilyy. Myös puolustusmäärärahat työllistävät suomalaisia eli kyseessä on myös työllisyyspolitiikka.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Terroristiuhka on tämä päivänä kaikkialla. Onneksi se on Suomessa vielä vähäinen.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Jos ja kun Suomi on ollut muutamaa alkuvuotta lukien merkittävä nettomaksaja, meidän painoarvo EU-päätöksenteossa tulisi olla suurempi. Euro/ääni -periaate olisi maksajan kannalta oikeudenmukaisempi päätöksentekotapa.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Neljä lastani ovat osoittaneet sukupuolisen suuntautumisensa ja kahdella on jo omia lapsia. Uskoisin pystyväni hyväksymään asian ja hyväksyn sen myös muiden henkilöiden osalta.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Mielestäni sille ei ole mitään tarvetta.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Suomalaisen ei kannata antaa rahaa kerjäläiselle. Olen itse nähnyt, miten kerjäläisten organisaatio toimii. Kenenkään ei tarvitse sitä enää minulle kertoa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Tällä hetkellä alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat usein pakotettuja laittamaan lapsensa päiväkotiin. Joskus lasten vanhemmat eivät jaksaisi hoitaa lapsiaan, joten heille töihin palaaminen on oiva ratkaisu myös lapsen kannalta. Päiväkotihoito on laadukasta Suomessa, eikä siitä voi aiheutua suuria vammoja lapselle.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Olen lajitellut jo yli 20 vuotta. Tällä hetkellä lajittelemme mm. lehdet, pahvit, muovit, metallit, lasit, syr-elektroniikkaromun, paristot, lääkkeet ja muut kemikaalit. Jäteauto hakee kerran 8 viikossa pienen jätekuorman. Muu menee lajitteluasemalle tai keräyspisteisiin. Olen ylpeä kotitaloudemme lajitteluhistoriasta.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Voiko tämän kysymyksen ymmärtää väärin? Rikosoikeudellisesti kukaan ei ole velvollinen tunnustamaan rikoslain 36 luvun mukaista petostaan. Joka tapauksessa pettämisen tunnustamisella voi saada luottamuksen takaisin, niin juridisesti kuin hekilösuhteissakin.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Raha on välttämätön asia nykypäivänä, mutta itsessään se ei tuo onnea. Toisaalta ilman rahaa onnen saaminen on erittäin vaikeaa.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
En syö. Meillä on mm. kolme arkkupakastinta, joissa on hirven lihaa, monia marjoja, vaimon tekemää leipää/leivonnaisia. Arkisin lounastan ravintolassa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Minulla ei ole ollut ikinä kissaa. Kissa ottaa "rusinat pullasta" ilman työpanosta, kun taas koirat tekevät ihmiskunnan eteen todella arvokkaita asioita. Ihmisen kannalta koirat ovat tarpeellisempia. Ehkä kissat sitten ovat fiksumpia, kun pääsevät niin paljon helpommalla.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Ari Korhonen:
Mutta Suomessa ei ole ollut hyvää hallitusta pitkään aikaan...

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio