Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Olli Immonen, 116

  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Ehdokasnumero: 116
  • Ikä: 29
  • Koulutustaso: Lukio ja ammattiopisto
  • Lasten lukumäärä: 1

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen perussuomalaisten kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, turvallisuusalan ammattilainen ja pienen pojan isä Oulusta. Toimin Suomen Sisu ry:n puheenjohtajana ja jäsenenä Suomalaisuuden liitossa. Arvomaailmani rakentuu kansallismielisyyden ja isänmaallisuuden pohjalle. Kannatan ajatusta itsenäisestä kansallisvaltiosta, jossa arvostetaan yksilönvapautta ja -vastuuta, sananvapautta, demokratiaa, kohtalaista verotusta, markkinataloutta sekä suomalaisuutta ja paikallista kotiseutuhenkeä. Poliittisen ajatteluni ytimessä on aina ollut Suomen ja suomalaisten etu. Suomen valtion tulee ensisijaisesti toimia suomalaisten edunvalvontakoneistona.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Velkaantumista tarkasteltaessa olennaista ei ole niinkään se, paljonko meillä on velkaa suhteessa BKT:hen tai varsinkaan letkuruokinnassa oleviin EU-maihin, vaan se, että velkaantumisnopeutemme on Euroopan huippua. Taloudellisen itsemääräämisoikeuden säilyttämiseksi ja IMF:n velkaorjuuden välttämiseksi Suomessa tulee tehdä oman harkintakykymme mukaan riittäviä toimenpiteitä, jotta taloudellinen itsemääräämisoikeutemme säilyy myös tulevaisuudessa.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Poliittisin perustein pystytetty euroalue vetää Suomea yhä enemmän kurjistumisen kierteeseen. Maaltamme puuttuu nykyisin oman rahapolitiikan tarjoama jousto negatiivisen talouskehityksen oloissa. Jos haluamme yhä roikkua mukana eurossa, Suomen talouspolitiikka ja talouden rakenteet olisi päivitettävä euroaikaan ankaran sisäisen devalvaation kautta. Itse koen parempana vaihtoehtona seurata esim. Ruotsia, ja siirtyä omaan valuuttaan, jolloin välttyisimme palkkojen ja tulonsiirtojen leikkauksilta.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Hyvinvointiyhteiskuntamme on paisunut holhousyhteiskunnaksi, jossa byrokraatti säätelee pienimpiäkin asioita. Pöhöttynyttä lupabyrokratiaa ja sääntelyä on purettava. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan lupaprosesseissa seisoo tällä hetkellä yli 3,5 miljardin euron edestä investointeja. Tämä ei ole ihme, kun Suomessa on noin 20 000 erilaista lupaa ja kaiken lisäksi lupaviranomaiset vielä valittavat toistensa päätöksistä. Vertailun vuoksi on mainittava, että Ruotsissa pärjätään alle 5 000 luvalla.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Kreikan velkoja ei saa antaa anteeksi eikä velkaehtoja huojentaa. Yleisesti toivon, että Kreikka palaisi omaan rahayksikköönsä. Oma rahapolitiikka olisi maalle paras tapa toipua euroalueen talouskurin tiukasta otteesta. Kreikan lähdön euroalueesta tulisi merkitä myös Suomessa valmistelujen aloittamista omaan rahaan palaamiseksi.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Mielestäni sote-reformissa pitäisi aloittaa puhtaalta pöydältä seuraavan hallituksen toimesta ensi vaalikaudella. En usko sote-reformin tuovan nykyhallituksen esittämässä muodossa minkäänlaisia säästöjä tai parannusta julkisen palvelujen saatavuuteen. Pikemminkin esitetty sote-malli vain betonisoisi nykyisen eriarvoistavan ja tehottoman sosiaali- ja terveydenhuoltomallin.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Tuloverotuksen progressiivisuutta voitaisiin lieventää ja verotusta yleisesti keventää nykyisestä. Suomessa olisi mielestäni kuitenkin syytä tehdä kattava selvitys tasaveroon siirtymisen hyödyistä ja haitoista. Ansiotuloveroja ja pääomatulojen verotuksessa vallitseva epäsuhta on mielestäni kestämätön. Suomessa olisi pidemmällä aikatähtäimellä syytä siirtyä verotusjärjestelmään, jossa sekä ansio- että pääomatuloja verotetaan samalla kohtuullisella veroprosentilla.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Suuri työttömyysaste johtuu yleisen heikon taloustilanteen lisäksi maailmantalouden rakennemuutoksesta, jonka seurauksena olemme menettäneet valtavasti työpaikkoja teollisesta alkutuotannosta. Ongelma on myös se, että uusien työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat yrityksille tällä hetkellä liian suuria. Palkankorotukset tulisi mielestäni jäädyttää vuosiksi ja työn verotusta keventää, jotta Suomen kilpailukyky kohenisi.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Valtiolla on oltava mahdollisuus osallistua tiettyjen strategisesti merkittävien tuotannonalojen klustereiden säilyttämiseen Suomessa, mutta valtion ei yleisesti ole syytä ryhtyä yksityisillä markkinoilla laaja-alaisesti tukemaan eri yrityksiä.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Suomen liittymisestä Natoon on järjestettävä sitova kansanäänestys.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Venäjän sotilaspoliittisen aktiviteetin lisääntyminen vaikuttaa Suomen yleiseen geopoliittiseen asemaan. Venäjän asevarustelutason noususta on kuitenkin pitkä matka siihen, että Venäjä välittömästi uhkaisi Suomen alueellista koskemattomuutta voimakeinoin. Oma vahva puolustus on Suomen paras turva.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Pakotteilla on kurittava vaikutus erityisesti Itä-Suomen elinkeinoelämälle, kun Venäjään kohdistuvat pakotteet vähentävät maan kansalaisten tulotasoa ja heidän matkustusta Suomen puolelle ostoksille. EU:n pitäisi korvata Suomelle täysimääräisesti ne kansantaloudelliset menetykset, mitä pakotteisiin osallistuminen Suomelle aiheuttaa.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Jalkaväkimiinoista luopuminen on heikentänyt huomattavasti Suomen puolustuskykyä. Jalkaväkimiinat ovat taloudellisessa mielessä kustannustehokas puolustusase ja niiden korvaaminen on erittäin haastavaa. Suomen pitkille rajoille löytyy vain vähän puolustajia, jolloin jalkaväkimiinojen merkitys maamme puolustuksessa korostuu. Suomen ei olisi missään nimessä pitänyt lähteä ratifioimaan Ottawan sopimusta, kun kaikki suuret maat, itäinen naapurimaamme mukaan lukien, jättäytyivät sen ulkopuolelle.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Nykymuotoinen, valtion budjetista maksettava kehitysapu on lakkautettava kokonaan. Budjettirahoitteinen kehitysapu tulee korvata vapaaehtoisella kehitysyhteistyömaksulla. Veroilmoituksen yhteydessä kansalaisella tulee olla mahdollisuus suorittaa haluamansa kokoinen summa kehitysyhteistyötarkoituksiin. Tällä tavoin globaalia vastuuta kokevilla kansalaisilla säilyisi mahdollisuus tukea kehitysmaita, mutta maailmanparantaminen tapahtuisi omasta eikä jonkun muun kukkarosta.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Itsenäinen maanpuolustus on isänmaan turva, joten siksi rahoituksen on oltava uskottavalla tasolla. Suomen tulee ensisijaisesti panostaa itsenäiseen maanpuolustukseen eikä osallistua sotiin maailmalla. Kannatan yleistä perustuslaillista maanpuolustusvelvollisuutta sekä siitä johdettua yleistä asevelvollisuutta.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Viranomaisarvioiden mukaan Suomessa on nykyisin jopa kolmisensataa henkilöä, joita voi pitää radikaalisti ajattelevina islamisteina. Viranomaistahot ovat arvioineet, että Suomesta on lähtenyt suhteessa enemmän islamistitaistelijoita Syyriaan ja Irakiin kuin esimerkiksi Ranskasta tai Britanniasta. Britanniaan verrattuna Suomen luku on kolminkertainen.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Suomi on EU:n suurimpia nettomaksajia. Tilanne on täysin epäoikeudenmukainen ja kestämätön. Suomen hallituksen on ehdottomasti nykyistä aktiivisemmin käytävä neuvotteluja maamme EU-jäsenmaksuosuuden alentamiseksi. Suomen myös pitäisi saada neuvoteltua EU-jäsenmaksuunsa alennus monien muiden Pohjois-Euroopan maiden tapaan.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Kerjääminen on kiellettävä lailla ja ulkomaalaiset kerjäläiset karkotettava Suomesta. Olen tehnyt asiasta eduskunnassa viime kaudella lakialoitteen. Kerjäämisessä on taustalla ihmiskauppaa ja se on usein ulkomaalaisten rikollisliigojen organisoimaa.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Modernina aikakautena länsimaalainen ihminen on jättäytynyt pois oman luonnollisen yhteisönsä rakentamisesta. Raha, kulutus, yksilökeskeisyys ja jatkuvien mitättömien aineellisten nautintojen etsiminen ovat ottaneet ylivallan ihmisten elämässä. Ihmisten tulisi tänä päivänä keskittyä aineellisen yltäkylläisyyden tavoittelun sijaan enemmän kansallisen identiteettimme lujittamiseen, kansamme hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä kansamme kulttuurin ja perinteiden vahvistamiseen.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Syön kotimaisista puhtaista raaka-aineista valmistettua kotiruokaa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Olli Immonen:
Suomi on nykyisellään varsin hyvä maa elää. Suomesta voidaan kuitenkin oikeanlaisella päätöksenteolla rakentaa vielä entistäkin parempi maa kaikille suomalaisille.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio