Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Eero Suutari, 110

  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Ehdokasnumero: 110
  • Ikä: 58
  • Koulutustaso: Insinööri
  • Lasten lukumäärä: 4

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Kajaanista. Työvoima- ja tasa-arvovaliokunnan sekä puolustusvaliokunnan jäsen, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsen, Pohjoismaiden Neuvoston tarkastuskomitean puheenjohtaja ja elinkeinovaloikunnan jäsen. Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Yrittäjäjärjestöaktiivi. Olen 33 vuotta kestäneen pitkän linjan tietotekniikka-alan vientiyrittäjä.Yritykseni on palkittu mm. Euroopan innovatiivisimmaksi PK-yritykseksi 2000, Kauppakamarin vuoden yritykseksi 2008 ja saimme Tasavallan Presidentin vientipalkinnon 2009. Kehitimme älyn Ponssen metsäkoneeseen ja esim. Poliisiautojen rekistereiden tunnistusjärjestelmä on meidän käsialaa.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Ei nyt sentään ilmaiset palvelut. Ahkeruus on tosin jäänyt sivuraiteelle etujen / palkkatulojen laskennan yleistyessä.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Jo seitsemättä vuotta jatkuva velkaantuminen on pystyttävä lopettamaan. Jos ja kun korot joskus kasvavat tulee niiden summa ylittämään puolustukseen ja liikenteeseen käyttämme yhteissumman. Velka syö tulevien sukupolvien eväitä.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Euron aikana Suomen vienti on kehittynyt voimakkaasti. Rahamarkkinat ovat olleet vakaita ja korot kohtullisia. Euro on luonut vakautta ulkomaankauppaan ja perheiden asuntorahoitukseen. Euron haitat ovat peräisin sen säännöistä piittaamattomista maista, kuten Kreikkasta. Noiden valtioiden tukeminen on sittemmin muuttanut koko Euroopaa. Tästä selvitään, kun korjataan valuutan valuvirheet ja opitaan elämään yhteisvaluutassa. Meidän kovimmat kilpailijat ovat Kiina ja USA.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Normeilla on hyvä tarkoitus, mutta niillä on myös kääntöpuolensa. Ne usein hidastavat ja estävät hyödyllistä toimintaa, haittaavat innovatiivisten ratkaisujen syntymistä ja lannistavat oma-aloitteisuutta. Ja aivan konkreettisesti aiheuttavat kustannuksia. Nämä kustannukset syntyvät merkittävimmältä osin yksityisellä sektorilla ja jakautuvat kaikkien maksettaviksi. Sen vuoksi vain pieni osa sääntelyn kustannuksista näkyy suoraan esimerkiksi valtion budjetissa.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Suomi on maksanut omat velkansa, mutta meidän ei tule maksaa Kreikankin velkoja. Vastuullisuuta ei opeteta velkojen anteeksiannolla. Ehtojen huojentaminen on sen sijaan neuvottelukysymys. Kreikan kasvu ja vienti kehittyy paremmin kuin Suomen, joten he selviävät jos haluavat.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Siitä ei vielä ole mitään takeita. Lisäkustannuksia on luvassa niille, jotka ovat jo parantaneet toimintaansa. Julkinen monopoli ei koskaan aiemmin ole vähentänyt kustannuksia. On tietenkin mahdollista saada kustannussäästöjä, mutta ainoastaan työn tuottavuutta parantamalla ja siihen tarvittan kilpailua.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Suomen veroprogressiota on tietenkin syytä lieventää, että saataisiin talouskasvua paremmin aikaiseksi. Toisaalta: tasaveromalli toimii kansantuotteeltaan matalien maiden julkisten palveluiden rahoittajana, mutta Suomen hyvin toimivien julkisten palvelujen turvaamiseksi tarvitaan verotuloja, joissa suurituloiset maksavat suhteessa enemmän. Näin saamme kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet ja siitä hyötyy koko kansakunta.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
En näe tähän erityistä syytä. Se johtaisi lisääntyviin kahdenlaisiin eläkkeiden rahoitusmalleihin. Nykyisiin pakollisiin ja uusiin vapaaehtoisiin.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Suomen palkat eivät ole liian korkeita. Työn sivukulut ja työstä maksettvat verot sen sijaan ovat. Suomalainen yritys joutuu maksamaan tekemätttömästä työstä enemmän kuin kilpailijamaat. Meidän työmarkkinoiden jäykkyys estää työntekoa kohtuullisin lisäkustannuksin silloin, kun sitä on enemmän ja vapaan kohdistamista hiljaisiin aikoihin.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Jos on painavia suhdanteista riippuviä syitä, niin merkittävissä tapauksissa väliaikainen auttaminen, etsimällä uutta omistajaa, on paikallaan. Kannattamatonta yritystoimntaa ei sen sijaan tule ottaa valtion kontolle.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Turvallisuuspoliittinen asetelmamme on, Ukrainasta johtuen, muuttunut viimeisen vuoden aikana niin voimakkaasti, ettei hakemusta Natoon ole syytä tehdä ennen kuin tilanne normalisoituu. Natoon hakemista on silti sekä harkittava että valmisteltava.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Varsinaista konkreettista uhkaa Suomelle ei vielä ole näköpiirissä, mutta ajan myötä Venäjän Geopolitiikan ja etupiiriajattelun paluu lisää uhkaa ja vähentää vapautta kaikissa Venäjän naapurimaissa. Venäjää myötäilevä politiikka tullee myöhemmin ohjaamaan myös liittoutumattomien valtioiden päätöksentekoa.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Suhtaudumme ilmatilaloukkauksiin tarpeellisella vakavuudella, ja kerromme sen myös Venäjälle. Kuva siitä, että asia lakaistaan maton alle on nykyisin täysin väärä.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Olemme EU:n jäsen. Se tarkoittaa, että olemme päättämässä näistä asioista EU:ssa. Esitämme siellä omat näkökantamme ja vaadimme tarpeellisia kompensaatioita, kun Suomi kärsii muita enemmän. Päätöksenteon jälkeen on meidän oltava muiden mukana sitä toteuttamassa. Uskon, että näin toimien Venäjän suhteet eivät kärsi tarpeettomasti.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Päätöksemme taustatiedot ovat muuttuneet toisenlaisiksi. Olemme sittemmin muuttaneet taistelutapaamme huomattavasti liikkuvanmmaksi, kouluttautuneet siihen ja hankkineet siihen tarvittavat materialit, joten maamiinan takaisinpaluuta lienee myöhäistä odottaa.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Merkittävimmät yhteistyöfoorumit Suomelle ovat Nato-kumppanuus sekä Pohjoismaiden sotilaallinen yhteistyö. Suomi on osallistunut vuodesta 2009 Suomen, Ruotsin ja Norjan Ilmavoimien rajat ylittävään Cross Border -harjoituksiin. Niiden tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä (NORDEFCO) ja kehittää kansainvälistä yhteistoimintakykyä. Täman elelleen kehittäminen sekä kaluston ylläpito- ja hankintayhteistyö on meille myös järkevää.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Meidän on kannettava osamme maailman hädästä. Toiminta hyödyttää osaltaan myös Suomea ja vie työtämme osaamistamme maailmalle. Myöhemmin tästä on hyötyä myös viennillemme. Kehitysapua ja sen toimivuutta on kuitenkin jatkuvasti seurattava ja kehitettävä.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Puolustusvoimauudistuksen jälkeen on meidän päästävä normaaliuralle. Puolustusmäärärahojen kasvattaminen 1,5 prosenttiin kansantuotteestamme mahdollistaisi eri aselajien tasapainoisen kehitttämisen ja kaikki muut kaluston tulevat hankinnat - paitsi hävittäjälaivueemme uusimisen ennen 30 lukua.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Terrorismin uhan merkkejä on olemassa ja sitä seurataan Suomessa. Välitöntä uhkaa Suomelle ei kuitenkaan ole näköpiirissä.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Täytyy kuitenkin muistaa, että maksut lankeavat kaikille (paitsi Britanialle) samalla kaavalla. Suomen talouden kehittyessä muita hitaammin, tulee myös maksuosuutemme pienenemään ja päinvastoin.

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Rakkaus ei ylenkatso, vaan kestää kaiken!

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
En voi hyväksyä huumeiden vapauttamista.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Jokainen punnitsee asiaa omalta kohdaltaaan. Valitettavasti järjestäytynyt rikollisuus on osallisena kansainvälisessä kerjäämisessä.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Kolmevuotias on mielestäni siihen jo valmis. Uskon, että kontaktien lisääntyessä myös sosiaaliset taidot kehittyvät nopeammin jo tuossa iässä.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Kehitys on ollut hyvää, tosin hidasta.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Liitto perustuu luottamukseen.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
No ei tuo. Ahkeruus on onnen äiti ja yritteliäisyys sen isä!

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Syön enimmäksen työpaikkaruokalassa.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
No tuota en varmaksi tiedä. Olen koiraihminen. Koirat ovat nopeita oppimaan ja kissat itsenäisiä.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Eero Suutari:
Parannettavaa kyllä riittää. Toivoa on!

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio