Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Samu Forsblom, 11

  • Puolue: Vihreä liitto
  • Ehdokasnumero: 11
  • Ikä: 40
  • Koulutustaso: Musiikin maisteri, kasvatustieteen kandidaatti
  • Lasten lukumäärä: 3

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Olen 40-vuotias perheellinen paljasjalkainen oululainen. Koulutukseltani olen kasvatustieteen kandidaatti ja musiikin maisteri. Olen opiskellut Helsingin Pop & jazz konservatoriossa musiikkia, Sibelius-Akatemiassa ja City University of London -korkeakoulussa kulttuurijohtamista sekä Oulun yliopistossa kasvatustieteitä. Työurani olen tehnyt koulutuksen ja kulttuurin alalla mm. Sibelius-Akatemian Arts Management -koulutuksen johtajana, Hämeenlinnan kulttuurikeskuksen johtajana, Oulu Sinfonian intendenttinä, Oulun kaupungin tapahtumapäällikkönä ja nykyisin luovan talouden yrittäjänä. Uskon, että Suomen tulevaisuus on laadukkaassa koulutuksessa, joka synnyttää luovaa osaamista. Uskon myös, että niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tulee luoda yritteliäisyyteen kannustava henki. Näihin asioihin vaikutetaan niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Meidän täytyy purkaa kannustinloukot ja tehdä työntekemisestä aina kannattavaa. Perustulo ja pienyrittäjien aseman parantaminen vauhdittavat yritteliäisyyden kasvua.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Valtion taloutta hoidetaan pidemmällä aikaperspektiivillä kuin yksityistä. Olemme täysin riippuvaisia myös globaalin talouden kehittymisestä. Vaikeina aikoina on valtion oltava aktiivinen elvyttäjä ja rakenneuudistusten toteuttaja joiden avulla kestävyysvaje saadaan korjattua pidemmällä aikaperspektiivillä. Velkaantumista ei pidä pelätä, mutta toki sitä on pyrittävä hillitsemään rakenteellisin uudistuksin.

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Suomi on osa Eurooppaa ja sitoutunut yhteiseen kehitykseen Eu:n jäsenenä. Meidän tulee jatkaa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseta turvallisuuden, talouden ja tasa-arvon kentillä.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Meidän tulisi purkaa turha byrokratia ja kannustinloukot ihmisten ja yhteisöjen yritteliäisyyden tieltä.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Velkoja ei pidä antaa anteeksi, mutta järjestelyt täytyy toteuttaa niin, että tasa-arvoinen ja inhimillinen elämä on mahdollista. Muuten maa ei tule koskaan nousemaan jaloilleen.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Lähtökohtaisesti en usko, että pelkkä hallintomallin luominen on ratkaisu asiaan. Hyvän johtamisjärjestelmän yhdistäminen laadukkaaseen hoitoprosessiin ja asiakkaan ”yhden luukun periaatteeseen” tuo toivottavasti paremmat palvelut jolla on myös kustannuksia hillitsevä, ennaltaehkäisevä vaikutus.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Tämä tulee kysymykseen vain poikkeustilanteissa, jos kyse on äärimmäisestä rakennemuutoksesta tietyllä alueella tai uhkaavasta ympäristö- tai muusta kriisistä.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Tällä hetkellä keskeistä on rakentaa eurooppalaista kriisinhallintaa ja luoda yhteistä strategiaa Pohjoismaissa. Joka tapauksessa, jos Natoon liittyminen tulisi syystä tai toisesta ajankohtaiseksi, tulisi siitä järjestää kansanäänestys.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Venäjän toiminta on tällä hetkellä tuomittavaa ja Suomen on tehtävä töitä yhdessä muun Euroopan kanssa Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi. Erityisesti Suomeen kohdistuvaa uhkaa ei mielestäni ole näköpiirissä.

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Suomen on toimittava yhteistyössä Eu:n kanssa pakotteiden suhteen. Samalla Suomi voi ottaa erityistä roolia konfliktin ratkaisemisessa.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Maamiinat ovat siviiliväestön kannalta ongelmallisia ja aiheuttavat pitkään ongelmia konfliktin jälkeen.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Edelleen on tärkeää pitää kiinni YK:ssa määritellystä kehitysythteistyöhön laitettavasta 0,7 prosentin bkt osuudesta.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Tuleviin hankintoihin (esim. Hornet kaluston vanheneminen 2020-2030) on luonnollisesti varauduttava. Toisaalta myös puolustusvoimat ovat samassa veneessä muiden julkisten toimintojen kanssa, rakenneuudistuksia on jatkettava.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Samoin kuin muualla Euroopassa, on se mahdollinen uhka myös Suomelle.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Lapsen kasvu, persoonallisuus ja kehittyminen on yksilöllistä. Tärkeää on turvata laadukas varhaiskasvatus ja toimivat olosuhteet päiväkodeissa.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Samu Forsblom:
Hyvinvointi ilman henkistä sivistystä on vain primitiivistä hyvää oloa. (Jari Ehnrooth)

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio