Vaalit 2015

Vaalit 2015

HS - Eduskuntavaalit 2015 tulospalvelu

Hanna Saari, 109

  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Ehdokasnumero: 109
  • Ikä: 48
  • Koulutustaso: Yo-merkonomi
  • Lasten lukumäärä: 0

Ehdokkaan kotisivu »
Ehdokas Facebookissa »
Ehdokas Twitterissä »

Oma esittely:

Asun kotikuntani uusimmalla sivukylällä, Hiekkasärkillä, avomieheni Auliksen ja koiramme Diivan kanssa. Lisäksi veljen lapset ja avomiehen lapsenlapset tuovat touhua elämään. Arkemme täyttyy 1,5 km:n päässä sijaitsevan yrityksen pyörittämisestä ja omalla kohdallani lisäksi kunnallisista ja maakunnallisista luottamustehtävistä sekä Kokoomuksen ja Yrittäjien järjestötoiminnasta. Uskon lujasti, että matkailu on yksi tulevaisuuden kasvualoista. Ala tarjoaa töitä eritoten nuorille ja on erinomainen kansainvälistymisen kasvualusta. Omassa yrityksessämme 80% työntekijöistä on alle 30-vuotiata. Ala työllistää jo nyt 120000 ja mahdollisuutena on työllistää 30000 lisää vuoteen 2025 mennessä. Tämä edellyttää kuitenkin korkeasti verotetun alan reilumpaa kohtelua mm. laskemalla anniskelualv 14%:iin. Haluan vaikuttaa siihen, että matkailua kuten muitakin aloja Suomessa kehitetään kestävältä pohjalta ja että meille pääsee hyväkuntoisia teitä, rautateitä ja lentoreittejä pitkin.

Ehdokkaan tulokset

Ääniä yhteensä {{ candidateBox.candidate.voteChange | numberPrefix  }} {{ candidateBox.candidate.votes }}
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votesInAdvance }}
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.voteCountInElectionDay }}
Osuus vaalipiirin äänistä {{ candidateBox.candidate.votePercentInDistrict }}%
ennakkoon {{ candidateBox.candidate.votePercentOfAdvancedInDistrict }}%
vaalipäivänä {{ candidateBox.candidate.votePercentInElectionDay }}%

Tulokset äänestysalueittain

Ääniä Osuus
{{ area.districtName }} {{ area.votes }} {{ area.votePercentInDistrict | number:1 }}%

Ehdokkaan vaalikonevastaukset:

1. Monipuoliset ja ilmaiset sosiaalituet ja -palvelut ovat tehneet suomalaisista laiskoja ja kiittämättömiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Ei mikään ole ns. ilmaista.

2. Valtion velkaantuminen on vaarallisen voimakasta (2015 budjetin loppusumma on 53,9 miljardia euroa ja se on 4,7 miljardia euroa alijäämäinen).

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

3. Euron haitat ovat suurempia kuin hyödyt.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Kenellä on ikävä 80-luvun jälkipuoliskon käsittämättömän korkeita lainankorkoja? Euro tuo vakautta. Pitkään jatkuneet matalat lainankorot ovat omalta osaltaan edistäneet yritysten ja yksityisten investointeja.

4. Säännöt ja lait kahlitsevat liikaa taloudellista toimeliaisuutta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Hyvää tarkoittavalla lailla ja sääntelyllä voi kuitenkin olla päinvastainen vaikutus. Esim. navetan laajennuksen rakennuslupakäsittely väh. 10 kk, tarveharkinta EU/ETA-maan ulkopuolelta tulevan työlupaan useita kk. Kunnille sälytetty solarium-laitteiden valvontavelvoite jne. Yritysten kannalta on kestämätöntä, että lupia voi joutua odottamaan 5 vuotta! Pitäisi tehdä lupakäsittelyiden rakenneuudistus, jossa toimilupa haettaisiin usealta hallinnonalalta yhdellä kertaa.

5. Kreikan velat pitää antaa anteeksi tai ehtoja huojentaa. Muuten maa ei selviä talousahdingosta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Ehtoja voidaan huojentaa pidemmän maksuajan muodossa. Tärkeää olisi, että Kreikan talous lähtisi nousuun muilla keinoin kuin leikkaamalla ja kituuttamalla. Verohuojennuksilla jne.

6. Sote-uudistus parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja ja hillitsee kustannuksia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Uudistus on kuitenkin tehtävä sillä nykyinen malli on liian kallis. Jokaisella on oikeus tasa-arvoisiin ja laadultaan hyviin hyvinvointipalveluihin. Potilaat pitäisi hoitaa kerralla kuntoon eikä pompotella luukulta toiselle. Tämän vuoksi sote-uudistus ja kunnille mahdollisuuksien rajoissa oleva rahoitusmalli on seuraavalla hallituskaudella saatava valmiiksi. Tähän asti esitetyt mallit ovat kuitenkin olleet osalle kuntia todella epäreiluja.

7. Suomessa pitää siirtyä tasaveromalliin, jossa kaikilla on sama veroprosentti tuloista riippumatta.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Periaatteessa tasavero helpottaisi verojen käsittelyä eli vähentäisi valtion ja yritysten byrokratiaa, mistä saataisiin säästöjä. Mikäli tasavero olisi esim 20% olisi se tällä hetkellä ruokatuotteille liian paljon. Kauppojen ja ravintoloiden ruuat kallistuisivat markkinoihin nähden liikaa - toisaalta kaikki palveluihin liittyvä alv olisi edullisempaa kuin nyt. Lipputulojen, julkaisu- ja hotellitoiminnan 10% alv olisi varmasti ongelmallinen tuplata.

8. Suomessa pitää rajoittaa ylisuuria eläkkeitä säätämällä eläkekatto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Onko tämä kannustavaa työelämän aikana, jolloin eläkettä tienataan? Vaarana voi olla passivoituminen, kun eläke on kuitenkin vain tietyn suuruinen. Suomalainen yrityselämä ei tarvitse tällaista. Menestymisestä ei saa rangaista. Nykyinen verotus pitää huolen ylisuurista eläkkeistä riittävästi. Korkeita eläkkeitä ansaitsevia saisi meillä Suomessa olla enemmän, jotta valtiolle kertyisi verotuloja enemmän.

9. Työttömyys johtuu liian korkeista palkoista. Niitä pitää alentaa yritysten kilpailukyvyn takia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Yrittäjänä sanoisin, että ei niinkään ne palkat vaan ne sivukulut. Jokainen työntekijä on palkkansa ansainnut. Alentaisin ennemmin ansiotuloveroa, kuin varsinaista palkkaa. Suomessa yritysten kokonaisverotus on liian korkea 44,4%. Maltillinen palkkaratkaisu ja työntekijän palkkaamisen helpottaminen esim. pitemmän koeajan avulla, tuovat työpaikkoja.

10. Valtion pitää osallistua vaikeuksiin joutuneiden yritysten ja niiden työpaikkojen pelastamiseen.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Esim. Talvivaara ympäristöriskeineen on sellainen tapaus, johon valtion pitää ehdottomasti osallistua kunnes jatkaja löytyy. Suurten teollisten yritysten asema viennin veturina ja työnantajana on Suomessa ymmärretty. Rikkidirektiivin kustannuksia esim. metsä- ja metalliteollisuudelle on hyvitetty energiaveron palautuksilla ja väylämaksujen puolituksilla. Tällaista toimintaa pitää mielestäni tarpeen vaatiessa jatkaa.

11. Suomen pitäisi liittyä Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Meillä ei ole Suomen puolustusta koskevaa yhteistyösopimusta kenenkään kanssa. EU-komission puheenjohtaja Junckerin ajatus EU.n yhteistestä armeijasta on saanut Suomessa kannatusta (Pres Niinistö). Mutta tällaista yhteistyötä ei saada jalalle ihan heti. Lisäksi nykyiset Euroopan Unionin ja Naton jäsenmaat Tanska ja Englanti eivät välttämättä halua päällekkäistä jäsenyyttä. Nato olisi meille luonnollinen vaihtoehto. Tarvitsemme tästä avoimen kansalaiskeskustelun ja kenties kansanäänestyksen.

12. Venäjä on muuttunut Putinin kaudella Suomelle sotilaalliseksi uhaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

13. Suomen tulisi ottaa tiukempi linja Venäjän tekemiin ilmatilaloukkauksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Olemme nostaneet valmiusastetta eli reagoimme nopeammin. Julkisuus näissä asioissa lienee parasta reagointia.

14. Suomen olisi pitänyt jättäytyä pois EU:n asettamista Venäjä-pakotteista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Kävin Petroskoissa muutama viikko sitten tutustumassa Karjalan alueella EU:n, Venäjän ja Suomen yhteisesti rahoittamiin ns. ENPI hankkeisiin. Hankkeilla on hankittu esim. diabetes-mittareita, tehty Vaikka pakotteet ovat ikäviä ja aiheuttavat myös suomalaisille yrityksille hankaluuksia, olen sitä mieltä, että niiden takana on nyt vain oltava. Ne ovat parempi vaihtoehto kuin avoin konflikti.

15. Oli virhe liittyä maamiinat kieltävään Ottawan sopimukseen 2011.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Kyllä. Maamiinat olisivat olleet tehokas ja edullinen puoluskeino. Niiden hävittäminen maksoi ja tilalle otetut uudet tuotteet maksoivat.

16. Suomen on tiivistettävä sotilaallista yhteistyötä Ruotsin kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Tämä olisi hyvä, koska meillä ei ole sotilaallista yhteistyösopimusta kenenkään kanssa. Yhteisiä harjoituksia meillä toki on. Mielestäni nykyinen puolustusministerimme Carl Haglund on toiminut yhteistyön kehittäjänä Ruotsiin päin hyvin.

17. Noin miljardin euron suuruista julkista kehitysapua on vähennettävä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Kestävyysvajetilanteessa on erittäin haastavaa saavuttaa YK:n suosituksen mukaista 0,7% maksuosuutta bkt:sta täysimääräisesti. Mutta jo yksistään kauppapoliittisista syistä Suomen kannattaa panostaa kehitysaputyöhön, joka edistää rauhaa, rehellistä hallintoa, ilmastonmuutoksen torjuntaa, elinvoimaista yksityissektoria sekä parantaa naisten asemaa. Veronmaksajalla pitää kuitenkin olla oikeus vaatia tuloksellisuutta näissä asioissa.

18. Puolustusmäärärahoja pitää lisätä tuntuvasti.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Venäjä on uhka. Meillä ei ole puolustusyhteistyösopimusta kenenkään kanssa. EU komission puheenjohtaja Junckerin ajatusta EU:n yhteisestä armeijasta on Suomessakin lämpimästi kannatettu. Siihen on kuitenkin matkaa ja Naton jäseniäkään emme ole. Saadaksemme puolustuksemme uskottavalle tasolle, on määrärahoja nostettava. Ihan ensi töiksi olisi palvelusaikaa pidennettävä, kertausharjoituksia lisättävä ja kalustoa uusittava. Varsinkin kun viimeisimmästä alokaserästä 23% keskeytti palveluksen.

19. Ääri-islamistinen terrori uhkaa myös Suomea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Onhan se mahdollista, mutta erittäin epätodennäköistä, vaikkakin iskuja on suunniteltu esim. Norjaan ja Tanskaan.

20. Suomen nettomaksu EU:lle on noussut noin miljardiin euroon. Suomi maksaa liikaa EU:lle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä

21. Minua ei haittaa, jos lapseni menee naimisiin samaa sukupuolta olevan kanssa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Jos minulla olisi omia lapsia, haluaisin vain, että he saavat elää elämänsä tasapainoisessa ja rakastavassa parisuhteessa, onnellisena ja terveenä.

22. Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Lääkekannabis on hyväksyttävää. Kannabista paljon käyttävillä miehillä löydetty selkeä syy-yhteys muisti- ja keskittymisvaikeuksiin ja skitsofreniaan. Nuorena aloitettu kannabiksen käyttö lisää selkeästi riskiä muide/kovempien huumeiden käyttöön. Lisäksi kannabis poltettuna sisältää enemmän karsinogeenejä kuin tupakka.

23. Suomalaisen ei tarvitse antaa rahaa kerjäläiselle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Suomessa ei kerjäläisiä juuri näe, varsinkaan suomalaisia. Sosiaalihuoltomme auttaa niin, että kenenkään ei tarvitse lähteä kerjäämään. Yksi viime vuosien ilmiö on romanikerjäläisten liikkuminen EU:n alueella ja sen taustalla oleva järjestäytynyt rikollisuus. Suomessa näemme heitä kesäisin isojen tapahtumien yhteydessä esim. tyhjiä pulloja keräämässä ja kaupungeissa kerjäämässä. Tässä tapauksessa annan lantit mieluummin katusoittajalle.

24. Alle 3-vuotiasta lasta ei ole hyvä laittaa päiväkotiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
On olemassa tutkimuksia siitä, että ryhmässä olo tukee lapsen sosiaalisen käyttäytymisen kehittymistä aivan pienestä pitäen. Tautien vastustuskykykin paranee ryhmissä.

25. Lajittelen kaikki jätteet kotonani.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Nykyisin kotikunnassani biojätteet saa sekoittaa muovin ja muun sekajätteen kanssa. Jätteet kuljetetaan autoilla jätteidenpolttolaitokselle 200 km:n päähän. Jätteiden poltto on moninkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana, mutta kierrätysjätteen uusiokäyttöä ei ole kehitetty. Jätealan yrityksille pitäisi tarjota jonkinlaista porkkanaa siihen, että kierrätystuotteita syntyisi enemmän. Tuntuisi lajittelukin mielekkäämmältä.

26. Aina kannattaa tunnustaa, jos pettää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Rehellisyys maan perii, eikö niin? Pitäisi varmaan puhua ennen kaikkea siitä, miksi tällaista tapahtuu.

27. Raha tuo onnea.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Yhteiskunnassamme yritämme tasata tuloja niin, että jokainen sen jäsen saa peruspalvelut ja voi elää hyvää, ihmisarvoista elämää. Kuitenkin meillä on leipäjonoja ja köyhyysrajan alapuolella eläviä kansalaisia. Usein huonoon tilanteeseen johtavat luottotietojen menetys ja sairaudet, alkoholismi. En tiedä toisiko tähän jamaan joutuneelle ihmiselle raha onnea? Vai tuleeko se paremmin yhteiskunnan antamasta tuesta ja vertaistuesta.

28. Syön enemmän eines- kuin kotiruokaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Olen ravintola-alan yrittäjä ja syön omassa yrityksessäni usein. Käytämme paljon lähiruokaa ja samalla mallilla tehdään kotonakin ruokaa. Eineksiä syömme kuitenkin joskus ja kaikkien äitien tekemä maksalaatikko on ihan parasta.

29. Kissat ovat koiria fiksumpia eläimiä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Vaikka kissat ovat aivan mahtavia epeleitä, niin oma koirani ei antaisi minulle ikinä anteeksi, jos väittäisin kissojen olevan fiksumpia.

30. Suomi on hyvä maa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Hanna Saari:
Meillä on turvallinen, kaunis ja puhdas maa, jossa on hyvä asua ja elää. Emme kuitenkaan elä suljetussa taloudessa ja meihin vaikuttavat maailman ilmiöt tavalla tai toisella. Huoltosuhteemme vinoutuu tällä hetkellä sellaista vauhtia, että rakennemuutoksia on tehtävä rohkeasti ja viivyttelemättä. Taloutemme pitää olla kunnossa, että voimme pitää omista vanhuksistamme ja huonompiosaisista huolta myös jatkossa ja entistä paremmin. Ei pistetä Isänmaata konkurssiin.

Vaaligallerian kuvien oikeudet © Yleisradio